วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
David Argyle

David Argyle

BVMS, PhD, Dip. ECVIM-CA (Oncology), MRCVS

สหราชอาณาจักร

Dr.Argyle สำเร็จการศึกษาจาก  University of Glasgow ภายหลังการฝึกงานในช่วงเวลาหนึ่ง เค้าได้กลับไปศึกษาและสำเร็จดุษฎีบัณฑิตด้านเนื้องอกและภูมิคุ้มกัน เค้าเป็นผู้บรรยายอาวุโสในคลินิกเนื้องอกในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งแต่ปี 2002 และเข้าเป็นหัวหน้าหน่วยคลินิกมะเร็งในสัตว์ที่ University of Wisconsin ในปี 2005 เขาได้กลับไปที่ Edinburgh University เพื่อดำรงตำแหน่งWilliam Dick Chair of Veterinary Clinical Studies และเป็นคณบดีในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์สำหรับงานวิจัยระหว่างประเทศและงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในปี 2009 ปัจจุบัน เขาดำรงตำแหน่ง อธิการบดีและคณบดีของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เขาเป็นสัตวแพทย์เฉพาะทางด้านเนื้องอกวิทยาของบอร์ดยุโรป RCVS และเป็นบรรณาธิการด้านวิชาการของ  Journal of Veterinary and Comparative Oncology งานวิจัยหลักของเขาคือมะเร็งและชีววิทยาระดับเซลล์

เนื้อหาโดย David Argyle

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

เนื้องอกในช่องปาก

หมายเลขหัวข้อ22.3 เผยแพร่แล้ว 24/10/2022

เนื้องอกในช่องปาก

เนื้องอกในช่องปากพบได้บ่อยทั้งในสุนัขและแมวโดยมีโอกาสพบในสุนัขสูงกว่าแมว...

โดย Lassara McCartan และ David Argyle