วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Diego Esteban

Diego Esteban

DVM, Acre. AVEPA Med. Fel.

ราชอาณาจักรสเปน

After graduating from the veterinary program at the Universitat Autònoma de Barcelona in 1998 and a short period of time practicing in a small animal practice he focused on feline medicine from 1999 to 2016 in Tot Cat, the first cat only clinic in Spain, and then started a new position in Clinica Felina Barcelona. He’s member of AVEPA and its feline study group GEMFE where he is former president and still member of the scientific committee. Accredited by AVEPA in Feline Medicine in 2013 and re-accredited in 2018. He’s also member of the ISFM (International Society of Feline Medicine) and the ESVE (European Society of Veterinary Endocrinology) where he was member of the ALIVE committee focused on Diabetes mellitus. He has made two externships at a private practice in the UK and the Ryan Veterinary Hospital at UPenn in the USA. Author of several papers, a book and lecturer in national and international conferences.

เนื้อหาโดย Diego Esteban

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง