วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Elizabeth O’Brien

Elizabeth O’Brien

DVM, Dip. ABVP (feline practice), The Cat Clinic, Hamilton, ON, Canada

แคนาดา

Dr. Elizabeth O’Brien is the managing veterinarian of two feline-only practices in Ontario, where she continues to work as a practitioner and a passionate advocate for cat welfare. She received her veterinary degree in 1985 from the Ontario Veterinary College and became a Diplomate, American Board of Veterinary Practitioners in feline practice, in 1999. She is the visionary for Cat Healthy, an organization with a mission to increase the value and medicalization of cats in communities across Canada. She was the recipient of the prestigious CVMA Small Animal Practitioner of the Year Award for 2014.

เนื้อหาโดย Elizabeth O’Brien

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง