วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Erin Anderson

Erin Anderson

VMD, MSc, Dip. ACVIM (cardiology)

สหรัฐอเมริกา

Dr. Anderson earned her veterinary degree from the University of Pennsylvania before undertaking a rotating medical/surgical internship at Pittsburgh Veterinary Specialty and Emergency Center in Pittsburgh,Pennsylvania. She completed both her residency in cardiology and her MSc degree at Atlantic Veterinary College in Prince Edward Island, Canada in 2013, and currently undertakes small animal cardiology in private practice in Pennsylvania.

เนื้อหาโดย Erin Anderson

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง