วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Esther Bijsmans

Esther Bijsmans

DVM PhD

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

Esther Bijsmans completed her veterinary medicine degree at Utrecht University in the Netherlands, and graduated in 2012. She worked in different private and charity clinics in London for 5 years, and continued her education with a PhD on hypertension and chronic kidney disease in the cat at the Royal Veterinary College in the United Kingdom. In the autumn of 2017 she got the opportunity to join R&D at Royal Canin, where she is working on research projects related to renal and urinary disease in dogs and cats.

เนื้อหาโดย Esther Bijsmans

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง