วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Frank J.M. Verstraete

Frank J.M. Verstraete

DrMedVet, BVSc (Hons), MMedVet, Dipl. AVDC, Dipl. ECVS, Dipl. EVDC

สหรัฐอเมริกา

After graduating from the University of Ghent, Dr. Verstraete pursued his graduate studies at the University of Pretoria where he completed a residency in small animal surgery. He is currently Professor of Dentistry and Oral Surgery, and Chief of the Dentistry & Oral Surgery Service at UCD, and is also an Adjunct Professor at the School of Dentistry of the UC, San Francisco. His main research interests are comparative oral pathology, radiology and surgery.

เนื้อหาโดย Frank J.M. Verstraete

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง