วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Isabelle Lesponne

Isabelle Lesponne

DVM

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

Dr. Lesponne graduated from the National Veterinary School of Toulouse in 2001 and worked in small animal practice for several years before moving to an animal pharmaceutical company in 2007. She has served as scientific support manager at Royal Canin R&D since 2011.

เนื้อหาโดย Isabelle Lesponne

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง