วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Jakub Gawor

Jakub Gawor

DVM, PhD, Faculty of Veterinary Medicine, University of Life Sciences, Warsaw, Poland

สาธารณรัฐโปแลนด์

Dr. Gawor graduated from Warsaw’s Veterinary Faculty in 1983 and currently holds the position of Professor of Veterinary Medicine at the Department of Epidemiology and Pathology in the Institute of Parasitology at the Polish Academy of Sciences in Warsaw. A member of the European Scientific Counsel for Companion Animal Parasites (ESCCAP) since 2010, he specializes in parasitology and is currently president of ESCCAP Poland.

เนื้อหาโดย Jakub Gawor

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง