วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Jamie L. Freyer

Jamie L. Freyer

DVM

สหรัฐอเมริกา

Originally from Portland, Oregon, Dr. Freyer received her veterinary degree from Oregon State University in 2009. After working in small animal practice for five years, she transitioned to a role as a Technical Support Analyst for Mars Veterinary. Her interests include exotic animal medicine, animal behavior and genetics. She also enjoys working with her dogs and competing in canine sports, including agility, conformation, and herding.

เนื้อหาโดย Jamie L. Freyer

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง