วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Jasper E. Burke

Jasper E. Burke

VMD, Dip. ACVECC, University of Pennsylvania, Matthew J. Ryan Veterinary Hospital, Philadelphia, USA

สหรัฐอเมริกา

Dr. Burke graduated from the University of Pennsylvania and subsequently completed a small animal rotating internship at the Animal Medical Center in New York City, and then a specialty internship in Emergency and Critical Care (ECC) at the University of Georgia. She was awarded her diploma by the American College of Veterinary Emergency and Critical Care in October 2022.

เนื้อหาโดย Jasper E. Burke

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง