วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Julia Fritz

Julia Fritz

Dr. med. vet., Dipl. ECVCN

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Dr. Fritz graduated in 2003 from the Ludwig-Maximilian University in Munich and received her doctorate in 2007 at the local Department of Animal Nutrition and Dietetics. Here she also specialized as a veterinarian and completed her residency before she received her national diploma in 2010 and the diploma of the European College of Veterinary and Comparative Nutrition in 2011. A recognized veterinary specialist for animal nutrition and dietetics, she has run “Napfcheck“, an independent private practice offering nutritional advice for companion animals since 2011.

เนื้อหาโดย Julia Fritz

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง