วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Katharina Ameli

Katharina Ameli

BSc, MSc

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Dr. Ameli holds a PhD in sociology with a research focus on human-animal studies and professionalization for animal-assisted interventions. She has worked as a coordinator at the International Center for 3Rs (Replacement, Reduction and Refinement) in Animal Research since 2018 and is currently studying the methodological design of interdisciplinary collaboration in multi-species research. 

เนื้อหาโดย Katharina Ameli

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง