วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Laurent Blond

Laurent Blond

DVM, MSc, Dipl. ACVR

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

Dr. Blond graduated from the National Veterinary School of Toulouse in 1999 and undertook an internship at the University of Montreal, Quebec, Canada before doing a residency in medical imaging at the North Carolina State University, USA. He was professor of medical imaging at the University of Montreal before joining the Languedocia veterinary hospital team in 2012. He is interested in all aspects of diagnostic imaging and has authored numerous scientific articles and book chapters on the subject.

เนื้อหาโดย Laurent Blond

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง