วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Michael Aherne

Michael Aherne

MVB, GradDipVetStud, MS, MANZCVS (Small Animal Surgery), Dip. ACVIM (Cardiology), University of Florida College of Veterinary Medicine, Gainesville, FL, USA

สหรัฐอเมริกา

Dr. Aherne is an ACVIM board-certified cardiologist and clinical assistant professor of cardiology at the University of Florida. He obtained his veterinary degree from University College Dublin, Ireland and completed an internship at Australia’s University of Sydney before gaining his Master’s degree and residency in veterinary cardiology at Virginia Tech in the USA. His areas of interest include cardiac surgery, interventional cardiology, and advanced cardiac imaging.

เนื้อหาโดย Michael Aherne

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง