วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Molly McAllister

Molly McAllister

DVM, MPH

สหรัฐอเมริกา

Dr. Molly McAllister is the chief medical officer at Banfield Pet Hospital. Responsible for the veterinary operations of the business, she leads the strategy, culture and organization to deliver excellence in high-quality preventive care medicine and cultivate productive relationships within and beyond the veterinary profession. Dr. McAllister earned her doctorate in veterinary medicine from the Oregon State University College of Veterinary Medicine and a master’s in public health from the University of Minnesota. Upon receiving her veterinary degree, she spent time as a private practitioner in the equine, small animal and wildlife rehabilitation spaces before working in industry and corporate medicine. She is also the board chair of the Diversify Veterinary Medicine Coalition, which aims to increase BIPOC representation and create a culture of diversity, equity, inclusion and belonging for all underrepresented groups in the veterinary profession. She lives in Camas, WA, with her family of kids and pets.

เนื้อหาโดย Molly McAllister

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง