วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Nicolas Girard

Nicolas Girard

DVM, Dip. EVDC

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

Dr. Girard graduated from the National Veterinary School of Toulouse in 1987. After a decade working in first opinion small animal practice, he commenced a residency in dentistry accredited by the European College of Veterinary Dentistry and attained the EVDC diploma in 2006. Dr. Girard is president of the French Veterinary Odontostomatology Study Group (GEROS) and a member of the European Veterinary Dental Society (EVDS). He currently works in his own referral practice specializing exclusively in veterinary stomatology and dentistry.

เนื้อหาโดย Nicolas Girard

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง