วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Nienke Endenburg

Nienke Endenburg

PhD

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

A clinical psychologist, Dr. Endenburg gained her PhD from the Faculty of Veterinary Medicine in Utrecht and has worked there since 1987, focusing on the human-animal bond. Her main interest is in animal-assisted interventions and animal abuse and domestic violence. She is currently the coordinator of the Veterinary Forensic Expert Centre, which is based at Utrecht University.

เนื้อหาโดย Nienke Endenburg

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง