วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Olivier Dossin

Olivier Dossin

DVM, PhD, Dipl. ECVIM-CA (Internal Medicine)

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

Olivier Dossin received his veterinary medicine degree from the Veterinary School of Toulouse. He worked for some 15 years as a faculty member at the veterinary school before moving to the University of Illinois for 3 years. He is currently an associate professor in Small Animal Internal Medicine at the Veterinary School of Toulouse, with a focus on gastrointestinal medicine.

เนื้อหาโดย Olivier Dossin

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง