วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Rene Dorfelt

Rene Dorfelt

Dr. med. vet., Dip. ECVAA (Anesthesia and Analgesia)

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Dr. Dörfelt เข้าศึกษาที่ University of Leipzig ประเทศเยอรมัน และสำเร็จการศึกษาในปี 2003 ภายหลังจากทำวิทยานิพนธ์เรื่องการฟอกเลือด และฝึกงานในคลินิกสัตว์เลี้ยงที่ Freie Universität Berlin เขาได้ทำงานที่ Norderstedt Veterinary Clinic ในปี 2005-2007 ก่อนจะเข้าเป็นสัตวแพทย์ประจำบ้านในสาขาวิสัญญีและจัดการความปวดที่ Vienna’s University ตั้งแต่ปี 2011 เข้าได้เป็นหัวหน้าของหน่วยฉุกเฉินและสัตว์ป่วยวิกฤต ที่คลินิกสัตว์เลี้ยงของ Ludwig Maximilian University ในประเทศเยอรมัน

เนื้อหาโดย Rene Dorfelt

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง