วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Robert Kennis

Robert Kennis

DVM, MS, Dipl. ACVD

สหรัฐอเมริกา

Dr.Kennis ได้รับสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตจาก Michigan State University ในปี 1989 และสำเร็จหลักสูตรสัตวแพทย์ฝึกหัดในปี 1993 ในปี 1996 เขาได้เริ่มทำงานที่ Texas A&M University ในฐานะอาจารย์และจบการศึกษาระดับมหาบัณฑิตในด้านภูมิคุ้มกัน เขาได้ย้ายไปทำงานที่ Auburn University ในปี 2005 และปัจจุบันได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ เขาได้รับวุฒิบัตรจาก ACVD และเป็นอดีตประธานของ AAVD เขาได้ให้การบรรยายแบบการศึกษาต่อเนื่องทั้งในระดับรัฐ ระดับชาติ และระดับประเทศ และได้รับรางวัลด้านการสอนมากมาย งานวิจัยของเขาให้ความสนในในเรื่องภูมิแพ้อาหาร ภาวะขนร่วงจากต่อมไร้ท่อ และโรคผิวหนังติดเชื้อในแมว
 

เนื้อหาโดย Robert Kennis

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง