วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Sara Hoummady

Sara Hoummady

DVM, MSc, PhD

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

Dr. Hoummady graduated from Alfort Veterinary School (ENVA) in the Paris region and went on to study canine ethology and behavior in working dogs. She then specialized in canine geriatrics, with a PhD carried out at CNRS (the French National Centre for Scientific Research) before training in veterinary nutrition within the petfood industry. She currently teaches animal nutrition within the UMES (Breeding and Sports Medicine Unit) at the ENVA.

เนื้อหาโดย Sara Hoummady

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง