วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Sara Marella

Sara Marella

DVM, MRCVS, Vets Now 24/7 Emergency & Specialty Hospital, Glasgow, UK

สหราชอาณาจักร

Dr. Marella studied at the Università degli Studi di Milano in Italy, which included a period working as an intern in the university’s anesthesia and analgesia department. As a new graduate she worked in a first opinion practice – mainly doing out-of-hours work – before starting a specialist internship in Emergency and Critical Care (ECC) at the Istituto Veterinario di Novara, Italy. In 2020 she moved to the UK where she completed a rotating internship at Vets Now Emergency Hospital in Manchester, and she has just completed an ECC specialist internship at Vets Now hospital in Glasgow. 

เนื้อหาโดย Sara Marella

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง