วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Sarah Heath

Sarah Heath

BVSc, DECAWBM(BM), CCAB, MRCVS Behavioural Productions

สหราชอาณาจักร

Sarah qualified from Bristol University and spent four years in mixed general practice before setting up a behavioural medicine referral practice in 1992. She is an External Lecturer in small animal behavioural medicine at Liverpool University and a Certified Clinical Animal Behaviourist under the ASAB accreditation scheme. In 2002, Sarah became a Founding Diplomate of the European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine (formerly the ECVBM-CA) and served as President from 2002 to 2008. She is currently Treasurer of the College. Sarah has a special interest in the interplay between behaviour and physical illness in dogs and cats and particularly in the role of pain. Her specific feline interests include the interplay between feline stress and disease, the importance of appropriate early rearing of kittens, and the role of behavioural factors in feline obesity, lower urinary tract disease, cognitive dysfunction, and infectious disease. She lectures extensively at home and abroad on behavioural topics and is an author and co-editor of the recently published Feline Behavioral Health and Welfare book published by Elsevier.

เนื้อหาโดย Sarah Heath

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง