วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Stefanie Handl

Stefanie Handl

Dr. vet. med., Dip. ECVCN

สาธารณรัฐออสเตรีย

Dr. Handl graduated from the University of Veterinary Medicine Vienna in 2002 and received her doctorate degree in 2005; she then went on to work as a research assistant in the Institute of Animal Nutrition at the same establishment. Dr. Handl spent some time with the team at Texas A&M University’s gastrointestinal research laboratory and completed her ECVCN Residency in 2011. She opened a practice in Vienna dedicated to small animal nutrition in 2013, and also serves as editor-in-chief for the journal Veterinary Medicine Austria.

เนื้อหาโดย Stefanie Handl

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง