วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Tara R. Edwards

Tara R. Edwards

DVM, Dipl. ACVSMR, CCRT, CVPP, cVMA

แคนาดา

Dr. Edwards graduated from the Western College of Veterinary Medicine in 2002 and qualified as a Canine Rehabilitation Therapist (CCRT) in 2006. She currently works in private practice in charge of the rehabilitation and acupuncture service, and her areas of interest include improving the quality of care for geriatrics, raising the bar for pain management, and veterinary orthotics – she is certified as a Veterinary Pain Practitioner (CVPP) through the International Veterinary Academy of Pain Management. She is boarded with the American College of Veterinary Sports Medicine and Rehabilitation, and also holds the cVMA qualification in veterinary medical acupuncture. 

เนื้อหาโดย Tara R. Edwards

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง