วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Toshihiro Watari

Toshihiro Watari

BVSc, MVSc, PhD

Dr Watari qualified from the Graduate School of Veterinary Medicine, Nippon Veterinary and Zootechnical College (current Nippon Veterinary and Life Science University) in 1986 and is currently professor of Veterinary Internal Medicine at Nihon University. His particular interests are gastrointestinal endoscopy and hematology.

เนื้อหาโดย Toshihiro Watari

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง