วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Valerie J. Parker

Valerie J. Parker

DVM, Dipl. ACVIM, Dipl. ACVN

สหรัฐอเมริกา

Dr. Parker received her DVM from Tufts University and went on to complete a smallanimal internship at the Animal Medical Center in New York City. She then undertook asmall animal internal medicine residency at Iowa State University and a clinical nutritionresidency at Tufts University. She is currently associate professor at OSU, with researchinterests that include vitamin D status in chronic kidney disease and its relationship tonutrition management.

เนื้อหาโดย Valerie J. Parker

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง