วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Vincent Biourge

Vincent Biourge

DVM, PhD, Dip. ACVN, Dip. ECVCN

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

Dr. Biourge graduated from the Faculty of Veterinary Medicine of the University of Liège, Belgium, in 1985. He remained as an assistant in the Department of Nutrition for two years before moving to the Veterinary Hospital at the University of Pennsylvania, Philadelphia, and later to the Veterinary Medical Teaching Hospital at the University of California, Davis (UCD) as a PhD/resident in Clinical Nutrition. He received his PhD in Nutrition from UCD in 1993 and also attained his ACVN certificate. In 1994 he joined Royal Canin’s Research Center in Aimargues as Head of Scientific Communication and Nutritionist, and managed the nutritional research program between 1999-2007. In 2008 he became the Center’s Health & Nutrition Scientific Director.

เนื้อหาโดย Vincent Biourge

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง