วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์

หมายเลขหัวข้อ 25.3 วันที่เผยแพร่ 01/01/2015

Dealing with Accidents and Emergencies

 

ลงชื่อเข้าใช้ ลงทะเบียนเพื่ออ่านประเด็นนี้ในไฟล์ PDF

Dealing with Accidents and Emergencies

Articles section

หมายเลขหัวข้อ25.3 เผยแพร่แล้ว 14/04/2021

Traumatic head injuries in cats

The ability to recognize clinical signs consistent with a declining neurologic status is critical in the management of cats following head trauma.

โดย Simon Platt

หมายเลขหัวข้อ25.3 เผยแพร่แล้ว 15/04/2021

Emergency visits to primary care veterinary hospitals

This paper will present some basic epidemiology of dogs seen for emergency care at a network of primary veterinary clinics in the United States of America.

โดย Emi Kate Saito และ Catherine Rhoads

หมายเลขหัวข้อ25.3 เผยแพร่แล้ว 15/04/2021

How I approach… Canine ocular emergencies

Ophthalmic emergencies are commonly seen by the small animal practitioner and can be said to include any ophthalmic condition...

โดย Elizabeth Giuliano

หมายเลขหัวข้อ25.3 เผยแพร่แล้ว 20/04/2021

Gastric dilatation and volvulus

Gastric dilatation and volvulus (GDV) is a life-threatening condition which requires prompt diagnosis and treatment.

โดย Emma Donnelly และ Daniel Lewis

หมายเลขหัวข้อ25.3 เผยแพร่แล้ว 21/04/2021

Pain assessment in the dog: the Glasgow Pain Scale

Pain is an unpleasant personal emotional experience. It has 3 dimensions: Sensory – discriminative (location, intensity, quality, duration)...

โดย Jacqueline Reid

หมายเลขหัวข้อ25.3 เผยแพร่แล้ว 01/08/2021

การจัดการแผล 1: การจัดการภาวะฉุกเฉินกรณีกระดูกหักแบบเปิด

กระดูกหักแบบเปิดหมายถึงกระดูกแตกหักที่เปิดรับการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งมีสาเหตุมาจาก...

โดย James Roush

หมายเลขหัวข้อ25.3 เผยแพร่แล้ว 01/08/2021

การจัดการแผล 2: แผลทะลุในสุนัข

แผลทะลุมักดูไม่อันตรายจากภายนอกแต่ภายใต้รูขนาดเล็กบนผิวหนังจะมีเนื้อเยื่อที่ถูกทำลายโดยแรงมหาศาล...

โดย Bonnie Campbell

หมายเลขหัวข้อ25.3 เผยแพร่แล้ว 15/06/2022

การประเมินความเจ็บปวดในสุนัขด้วย Glasgow Pain Scale

ความเจ็บปวดเป็นประสบการณ์ที่สร้างความไม่พึงพอใจ ประกอบไปด้วย 3 มิติ เชิงประสาทสัมผัส-ใช้ในการบรรยายลักษณะเช่นตำแหน่ง ความรุนแรง คุณภาพ ระยะเวลา และเชิงอารมณ์-ใช้ในการพรรณนาความรู้สึกที่เกิดขึ้น ...

โดย Jacqueline Reid