วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์

หมายเลขหัวข้อ 31.1 วันที่เผยแพร่ 18/11/2021

Feline Dermatology

 

ลงชื่อเข้าใช้ ลงทะเบียนเพื่ออ่านประเด็นนี้ในไฟล์ PDF

Vet Focus Issue 31.1 Feline Dermatology

Articles section

หมายเลขหัวข้อ31.1 เผยแพร่แล้ว 07/04/2021

Feline cutaneous adverse food reactions

Owners are often keen to blame their cat’s diet if their pet develops a skin problem, but is this correct? In this article the authors discuss appropriate methods for the diagnosis and treatment of adverse food reactions.

โดย Sarah Hoff และ Darren Berger

หมายเลขหัวข้อ31.1 เผยแพร่แล้ว 15/04/2021

Atopic dermatitis in cats demystified

The atopic cat can be frustrating to diagnose and treat, but in this paper Jennifer Schissler demystifies some of the issues surrounding the condition.

โดย Jennifer Schissler

หมายเลขหัวข้อ31.1 เผยแพร่แล้ว 15/04/2021

ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับผิวหนังอักเสบอะโทปีในแมว

การอธิบายเกี่ยวกับข้อสงสัยเรื่องผิวหนังอักเสบอะโทปีในแมวที่ยากต่อการวินิจฉัยและรักษา

โดย Jennifer Schissler

หมายเลขหัวข้อ31.1 เผยแพร่แล้ว 29/04/2021

Treatment options for the pruritic cat

The clinician presented with an itchy cat has fewer options than when dealing with a pruritic dog – or is that true? Jay Korbelik offers some ideas backed by clinical studies.

โดย Jay Korbelik

หมายเลขหัวข้อ31.1 เผยแพร่แล้ว 29/04/2021

แนวทางการรักษาแมวที่มีอาการคัน

สัตวแพทย์ Jay Korbelik ได้ให้คำแนะนำที่มีหลักฐานจากงานวิจัยรับรองในการรักษาแมวที่มีอาการคันซึ่งในวงการสัตวแพทย์ถือว่ามีทางเลือกในการรักษาน้อยกว่าในสุนัข ...

โดย Jay Korbelik

หมายเลขหัวข้อ31.1 เผยแพร่แล้ว 05/05/2021

Dermatophytosis in cats

Dermatophytosis (often known as “ringworm”) is a common dermatological fungal infection in cats that should be diagnosed and treated as early as possible, as Amelia White explains.

โดย Amelia White

หมายเลขหัวข้อ31.1 เผยแพร่แล้ว 02/09/2021

Feline pododermatitis

Cats will often present to first opinion clinics with a variety of foot lesions.

โดย Ronnie Kaufmann

หมายเลขหัวข้อ31.1 เผยแพร่แล้ว 09/09/2021

Diseases of the feline nasal planum

Skin lesions on a cat’s nose can be challenging in terms of differential diagnosis and treatment.

โดย Christina Gentry

หมายเลขหัวข้อ31.1 เผยแพร่แล้ว 16/09/2021

Feline cutaneous lymphoma

Cutaneous lymphoma in the cat is a rare but life-threatening neoplasm that warrants inclusion in the differential diagnosis list of many dermatology cases.

โดย Hannah Lipscomb และ Filippo De Bellis

หมายเลขหัวข้อ31.1 เผยแพร่แล้ว 23/09/2021

Elizabethan collars for cats

An Elizabethan collar is often used when a cat is itchy, but they can also be detrimental to an animal’s wellbeing.

โดย Anne Quain