วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์

หมายเลขหัวข้อ 26.2 วันที่เผยแพร่ 01/01/2016

Feline Medicine

ลงชื่อเข้าใช้ ลงทะเบียนเพื่ออ่านประเด็นนี้ในไฟล์ PDF

Issue 26.2 Feline Medicine

Articles section

หมายเลขหัวข้อ26.2 เผยแพร่แล้ว 02/01/2016

The ascitic cat

Ascites is a term used to describe the accumulation of free fluid within the peritoneal cavity...

โดย Erin Anderson

หมายเลขหัวข้อ26.2 เผยแพร่แล้ว 21/01/2021

Optimizing an indoor lifestyle for cats 

People benefit from living with pets...

โดย Margie Scherk

หมายเลขหัวข้อ26.2 เผยแพร่แล้ว 21/01/2021

การเลี้ยงแมวในบ้านอย่างเหมาะสม

มนุษย์ได้ประโยชน์จากการเลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อน สัตว์เลี้ยงช่วยลดความเครียด สร้างความแน่นอนในการใช้ชีวิต และทำให้สุขภาพดีขึ้น ...

โดย Margie Scherk

หมายเลขหัวข้อ26.2 เผยแพร่แล้ว 11/02/2021

Improving diet palatability for cats with CKD

Chronic kidney disease (CKD) is one of the most common pathologies in elderly cats, with more than 30% of individuals over 15 years of age affected.

โดย Astrid Le Bozec

หมายเลขหัวข้อ26.2 เผยแพร่แล้ว 12/03/2021

Feline vector-borne diseases

By comparison with diseases transmitted to dogs by hematophagous (blood-feeding) arthropods, veterinarians appear to be relatively unaware about the global importance of feline vector-borne diseases (FVBD).

โดย Mary Thompson และ Peter Irwin

หมายเลขหัวข้อ26.2 เผยแพร่แล้ว 22/03/2021

Feeding hospitalized cats

When should a cat be fed? Basically, as soon as possible!

โดย Rene Dorfelt

หมายเลขหัวข้อ26.2 เผยแพร่แล้ว 01/04/2021

How I approach… Overgrooming in cats

Grooming is a normal cat behavior, involving licking and nibbling of the hair and skin, and facial rubbing with the forepaws.

โดย Kate Griffiths

หมายเลขหัวข้อ26.2 เผยแพร่แล้ว 15/06/2022

การแต่งขนมากเกินไปในแมว

การแต่งขนเป็นพฤติกรรมปกติของแมวซึ่งประกอบด้วยการแทะเลียเส้นขนและผิวหนังรวมถึงการถูใบหน้าด้วยอุ้งเท้า มีจุดประสงค์เพื่อ ...

โดย Kate Griffiths