วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์

คลังหัวข้อในVeterinary Focus Online

ในแต่ละปีเราเผยแพร่วารสาร Veterinary Focus ที่แบ่งสาระสำคัญออกเป็นสามหัวข้อ ได้แก่ หัวข้อที่มุ่งเน้นข้อควรระวังทั่วไปในสุขภาพสัตว์เลี้ยง ปัญหาเชิงคลินิกที่ต้องการการวิเคราะห์ในรายละเอียด และหัวข้อด้านการบริหารจัดการงานในคลินิก เปิดดูประเด็นก่อนหน้านี้ทั้งหมดได้จากด้านล่าง

คลังหัวข้อในVeterinary Focus Online

วารสารฉบับล่าสุด

ฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2

วารสารฉบับปกติ

แต่ละฉบับครอบคลุมสาระสำคัญที่ถูกกำหนดไว้ อันประกอบไปด้วยการอภิปรายจากนักเขียนที่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติที่แบ่งปันความรู้ทั่วไปและความรู้เชิงลึกในหัวข้อเฉพาะทาง

วารสารฉบับพิเศษด้านการบริหารงานในคลินิก

ถูกเขียนโดยที่ปรึกษาสี่คนของเราในการบริหารการปฏิบัติงานคลินิก แต่ละฉบับนำเสนอเพียง 1 หัวข้อ เพื่อมอบหลักปฏิบัติหรือแนวทาง และคำแนะนำเพื่อช่วยปรับการบริหารและการจัดการงานในคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ในแต่ละวัน

วารสารฉบับคลินิกเฉพาะทาง

ถูกเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญสี่คนของเราในหัวข้อเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ที่เฉพาะทางและมีความซับซ้อน ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ในรายละเอียด