วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์

หัวข้อเชิงวิทยาศาสตร์ - Vet Symposium 2019

ในงาน Vet Symposium 2019 วิทยากรที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติของเราอภิปรายเกี่ยวกับความซับซ้อนของไตและระบบทางเดินปัสสาวะ โดยได้แบ่งปันงานวิจัยและประสบการณ์ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง