วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์

Nutritional management of early renal disease

วิทยากร Vincent Biourge

ดูวีดิโอถัดไปในซีรีส์ชุดนี้