วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์

Economics of Mutuality

วิทยากร Loïc Moutault

ดูวีดิโอถัดไปในซีรีส์ชุดนี้