วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์

Attracting clients (millenials and other generations)

วิทยากร Antje Blättner

ดูวีดิโอถัดไปในซีรีส์ชุดนี้