วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์

Creating a 'Wellness' centered veterinary clinic

วิทยากร Mark Moran

ดูวีดิโอถัดไปในซีรีส์ชุดนี้