วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์

Birth weight as a risk factor for neonatal mortality

วิทยากร Sylvie Chastant-Maillard

ดูวีดิโอถัดไปในซีรีส์ชุดนี้