Międzynarodowe czasopismo medyczne i naukowe dla lekarzy weterynarii małych zwierząt
Veterinary Focus
Andrew Sparkes

Andrew Sparkes

BVetMed PhD DipECVIM-CA MANZCVS MRCVS

United Kingdom

Andrew Sparkes ukończył studia w 1983 r. i spędził cztery lata pracując w ogólnej praktyce weterynaryjnej; w roku 1987 rozpoczął pracę na Uniwersytecie w Bristolu jako stypendysta organizacji International Cat Care. Następnie uzyskał tytuł doktora i został wykładowcą (a później starszym wykładowcą) International Cat Care w Feline Medicine w Bristolu. W roku 2000 Andrew dołączył do Animal Health Trust, gdzie w 2008 r. objął kierownictwo nad badaniami nad małymi zwierzętami. W 2010 r. Andrew został niezależnym konsultantem, a następnie w 2012 r. mianowano go na stanowisko Dyrektora ds. Weterynarii w organizacji International Cat Care oraz Międzynarodowym Towarzystwie Medycyny Kotów (ISFM). Jest założycielem i współredaktorem czasopisma Journal of Feline Medicine and Surgery oraz pasjonatem kocich spraw.

Swój wkład wnieśli Andrew Sparkes

Przeglądaj i wyświetl artykuły tego autora poniżej.