Międzynarodowe czasopismo medyczne i naukowe dla lekarzy weterynarii małych zwierząt
Veterinary Focus
Sarah Heath

Sarah Heath

BVSc, DECAWBM(BM), CCAB, MRCVS Behavioural Productions

United Kingdom

Sarah studiowała na Uniwersytecie w Bristolu i spędziła cztery lata w mieszanej praktyce ogólnej przed założeniem referencyjnej praktyki medycyny behawioralnej w roku 1992. Pracuje jako zewnętrzny wykładowca medycyny behawioralnej małych zwierząt na Uniwersytecie w Liverpoolu oraz jest certyfikowanym klinicznym behawiorystą zwierząt w ramach programu ASAB. W roku 2002 Sarah została założycielką Europejskiego Kolegium ds. Dobrostanu Zwierząt i Medycyny Behawioralnej (European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine, poprzednio ECVBM-CA) i piastowała funkcję prezeski w latach 2002-2008. Obecnie jest skarbniczką tej organizacji. Sarah szczególnie interesuje się wzajemnym oddziaływaniem zachowania i chorób fizycznych u psów i kotów, a w szczególności rolą bólu. Jeżeli chodzi o koty, jej zainteresowania obejmują współzależność pomiędzy kocim stresem a chorobami, znaczenie odpowiednio wczesnego odchowu kociąt oraz rolę czynników behawioralnych w otyłości u kotów, choroby dolnego odcinka układu moczowego, zaburzenia poznawcze oraz choroby zakaźne. Często wykłada w kraju i za granicą na tematy behawioralne oraz jest autorką i współredaktorką książki pt. „Feline Behavioral Health and Welfare” niedawno wydanej przez Elsevier.

Swój wkład wnieśli Sarah Heath

Przeglądaj i wyświetl artykuły tego autora poniżej.