Revista médica e científica internacional dedicada a profissionais e estudantes de medicina veterinária.
Veterinary Focus
Anita Pachatz

Anita Pachatz

DVM

Austria

Dr. Pachatz จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์จากสถาบัน Vetmeduni ในกรุงเวียนนา หลังจากนั้นเธอได้ทำงานเป็นสัตวแพทย์รักษาสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนไปพร้อมกับการทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพันธุกรรม Dr.Pachatz เข้าทำงานที่บริษัท มาร์ส จำกัด ประเทศออสเตรีย ในตำแหน่งงานที่หลากหลายสำผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสัตวแพทย์และผู้เพาะพันธุ์ก่อนที่จะย้ายมาร่วมงานกับ โรยัล คานิน ในปี 2006 ในปัจจุบันเธอดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารวิชาการ ของประเทศเยอรมัน ออสเตรีย และ สวิตเซอร์แลนด์

Colaboração de Anita Pachatz

Navegue entre os artigos e publicações dos autores abaixo.