วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Becca Leung

Becca Leung

DVM, Dip. ACVIM (nutrition)

สหรัฐอเมริกา

Dr. Leung was born in Hong Kong and raised in the United States of America. She received her bachelor’s degree in animal science from the University of Florida, and then traveled across the world to Massey University in New Zealand for her veterinary studies. Following the completion of her veterinary degree she remained at Massey University to pursue a combined PhD and ACVN nutrition residency program. She completed her specialist board certification in 2021 and joined Royal Canin’s Global Headquarters four years ago, until recently working in R&D as a Research Veterinary Nutritionist. She currently is the COO at Veterinary Nutrition Group (VNG) based in Sydney, Australia.

เนื้อหาโดย Becca Leung

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

diets with varying aromas and flavors

หมายเลขหัวข้อ33.3 เผยแพร่แล้ว 19/01/2024

Nutrition of aging cats

Want to know how older cats differ in their nutritional needs from younger individuals? This article tells you what you need to know.

โดย Lori Prantil และ Becca Leung