วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Caitlin Grant

Caitlin Grant

BSc, DVM, DVSc, Department of Clinical Studies, Ontario Veterinary College, University of Guelph, Canada

แคนาดา

Dr.Grant สำเร็จการศึกษาด้วยเกียรติยมจาก Ontario Veterinay College(OVC) ในปี2014 เธอได้เริ่มงานในฐานะสัตวแพทย์ในคลินิกสัตวแพทย์เอกชน เธอกลับเข้ามาเป็นสัตวแพทย์ฝึกหัดที่ OVC ในปี2007 และสำเร็จการฝึกด้านโภชนาการจาก European College of Veterinary and Comparative Nutrition (ECVCN) รวมถึงได้รับดุษฎีปัณฑิตในปี 2020 ปัจจุบัน เธอเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ OVC และทำงานร่วมกับเนสท์เล เพียวรินา ด้านโภชนาการสัตว์เลี้ยง

เนื้อหาโดย Caitlin Grant

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง