วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Cecilia Villaverde

Cecilia Villaverde

BVSc, PhD, Dipl. ACVN, Dipl. ECVCN

ราชอาณาจักรสเปน

Dr. Villaverde ได้รับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตจาก Universitat Autònoma de Barcelona และสำเร็จคอร์สสัตวแพทย์ประจำหน่วยโภชนาการสำหรับสัตว์เลี้ยงจาก University of California Davis เธอได้รับใบอนุปริญญาบัตรด้านโภชนาการจาก American College of Veterinary Nutrition and the European College of Veterinary and Comparative Nutrition และได้รับการยอมรับในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการในยุโรปและโภชนาการเปรียบเทียบ  Dr. Villaverdeเป็นที่ปรึกษาให้ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการสัตว์เลี้ยง และ  Veterinary Information Network (VIN)

เนื้อหาโดย Cecilia Villaverde

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

การจัดการกับนิ่วในทางเดินปัสสาวะและความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะในแมว

หมายเลขหัวข้อ29.2 เผยแพร่แล้ว 04/10/2022

การจัดการกับนิ่วในทางเดินปัสสาวะและความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะในแมว

การป้องกันและการรักษานิ่วในทางเดินปัสสาวะในแมวนั้นต้องอาศัยการจัดการในหลายปัจจัย

โดย Cecilia Villaverde