วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Christopher Sauvé

Christopher Sauvé

DVM, Dip. AVDC, Pulse Veterinary Specialists, Edmonton, Canada

แคนาดา

Dr. Sauvé graduated from Canada’s Western College of Veterinary Medicine in 2012 and discovered a passion for dentistry while working in both primary care and emergency medicine clinics in Edmonton. He then completed a three-year veterinary dentistry and oral surgery residency in Kansas City and is now board-certified, practicing at a Canadian Specialist and Emergency Hospital. He sees his job as enabling him to have a positive impact on his patients’ quality of life that comes with optimizing their oral health. He is especially interested in endodontics, diagnostic imaging and maxillofacial reconstruction following traumatic injuries.

เนื้อหาโดย Christopher Sauvé

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

Gingival enlargement in the dog

หมายเลขหัวข้อ33.3 เผยแพร่แล้ว 12/01/2024

How I approach… Gingival enlargement in the dog

Gingival enlargement in a dog‘s mouth is a common presentation in the exam room; this paper covers the common pathologies encountered and discusses the preferred approach to treatment.

โดย Christopher Sauvé