วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Craig B. Webb

Craig B. Webb

PhD, DVM, Dipl. ACVIM

สหรัฐอเมริกา

Craig Webb is currently Professor of Small Animal Medicine and Interim Hospital Director at CSU. Qualifying from the University of Wisconsin-Madison, he did an Internship at Alameda East Veterinary Hospital and a Residency in Small Animal Medicine at CSU before gaining his PhD in Neuroscience at Hahnemann University, Philadelphia. His clinical expertise is centered around gastroenterology and endocrinology. Awarded the Zoetis Distinguished Veterinary Teacher Award in 2013, he was voted the Colorado Veterinary Medical Association Outstanding Faculty member in 2014.

เนื้อหาโดย Craig B. Webb

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

How I approach… The cat with cholangitis

หมายเลขหัวข้อ29.3 เผยแพร่แล้ว 20/11/2021

การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคท่อน้ำดีอักเสบในแมว

ภาวะดีซ่านในแมวไม่ได้เป็นเพียงแค่...

โดย Craig B. Webb