วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Cyril Berg

Cyril Berg

DVM

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

Dr. Berg graduated from Nantes Veterinary School in 1998 and worked in general first opinion practice for 13 years, as well as contributing to Le Point Vétérinaire, a specialist veterinary publication. In 2012 he opened a cat-only practice and is in the process of creating a second feline clinic. He is currently Vice Chairman of the Board at the Nantes-Atlantic National College of Veterinary Medicine, Food Science and Engineering.

เนื้อหาโดย Cyril Berg

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง