วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Elad Perry

Elad Perry

BSc, DVM, Dip. ECVD, The Veterinary Teaching Hospital, Koret School of Veterinary Medicine, The Hebrew University of Jerusalem, Israel

รัฐอิสราเอล

Dr. Perry completed his veterinary studies at the Hebrew University’s Faculty of Veterinary Medicine in 2011, followed by an internship at the same institution. After four years working as a general practitioner, he pursued his dermatology residency, achieving board certification in 2023. Dr. Perry offers dermatological consultation in private clinics and referral centers across Israel, and actively contributes to the training of veterinary students in the Dermatology Department at the University Veterinary Hospital.

เนื้อหาโดย Elad Perry

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

Dog’s hair follicles with follicular casting

หมายเลขหัวข้อ เผยแพร่แล้ว 05/04/2024

Canine sebaceous adenitis

What is sebaceous adenitis? Many clinicians are unaware of this condition in dogs, but this article details all you need to know.

โดย Elad Perry