วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Elisa Maina

Elisa Maina

DVM, PhD, Dip. ECVD

ราชอาณาจักรเบลเยียม

Dr.Maina ได้รับวุฒิบัตรจาก European College of Veterinary Dermatology และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในการวิจัยเรื่องระบบภูมคุ้มกัน เธอสำเร็จการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ กรุงมิลานในปี 2008  และได้เข้าศึกษาต่อด้านผิวหนังจากวิทยาลัยสัตวแพทย์ชำนาญการโรคผิวหนังในยุโรป ก่อนได้รับวุฒิบัตรจาก University of Florida และเป็นสัตวแพทย์ประจำบ้านในอิตาลี ปัจจุบัน เธอทำงานใน Swiss referral clinic แต่ยังคงหาเวลาในการแต่งบทความและตีพิมพ์วารสารทางวิชาการ และเป็นกรรมการให้กับ ECVD Credentials Committee

เนื้อหาโดย Elisa Maina

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

การติดเชื้อแบบทุติยภูมิจากภาวะภูมิแพ้อาหาร

หมายเลขหัวข้อ31.2 เผยแพร่แล้ว 08/02/2023

ภาพรวมของอาการไม่พึงประสงค์จากอาหารที่พบในสุนัข

อาการไม่พึงประสงค์จากอาหารนั้นมักจะคล้ายคลึงกับความผิดปกติทางผิวหนังอื่นๆ การมีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับพยาธิวิทยาและตัวเลือกในการวินิจฉัยนั้นจะเป็นกุญแจที่นำไปสู่ความสำเร็จในการรักษาอาการไม่พึงประสงค์จากอาหาร

โดย Elisa Maina