วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Éric Troncy

Éric Troncy

DEV, MSc, PhD, DUn-Pharmacology/-chemistry, Groupe de recherche en pharmacologie animale du Québec (GREPAQ), Faculty of Veterinary Medicine, Université de Montréal, Canada

แคนาดา

Éric Troncy is currently Professor and Director of the Research Group GREPAQ at the Université-de-Montréal (UdM). He qualified from the National Veterinary School of Lyon and went on to complete an Anesthesiology Residency before gaining his PhD at UdM, and a Doctorate in Pharmacology at Louis-Pasteur University-of-Strasbourg, France. He has authored numerous articles and abstracts, many based on his clinical focus of small animal osteoarthritis. 

เนื้อหาโดย Éric Troncy

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

Dog trying to climb stairs

หมายเลขหัวข้อ33.3 เผยแพร่แล้ว 22/03/2024

New approaches to osteoarthritis in dogs: etiology, detection, diagnosis

Are clinicians good at identifying osteoarthritis in dogs? Do we have preconceived ideas about it? This article challenges our understanding of the disease.

โดย Éric Troncy